Power Quality Analyser

MI 3295M

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 390 KB)

Metrel รุ่น MI 3295 เป็นเครื่องทดสอบระบบกราวด์ที่ใช้ในระบบสถานีไฟฟ้า ส่วนที่เชื่อมโยงกับแรงดันไฟฟ้าสูง เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัย ความต้านทานที่ใช้กับงานแรงดันไฟฟ้าสูง เพื่อตรวจวัดงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

  • ตรวจวัดค่าด้วยกระแส 50A ที่ 50V
  • Contact Voltage
  • Step Voltage
  • Specific Earth Resistance
  • Earth Resistance