Power Quality Analyser

MI 3242 MicroOhm 2A

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 317 KB)

เครื่องวัดความต้านทานต่ำระดับไมโครโอห์ม สำหรับวัดความต้านทานของหน้าสัมผัสสวิตช์, รีเลย์, ขั้วต่อ, บัสบาร์, จุดต่อสายเคเบิ้ล, ขดลวดมอเตอร์, หม้อแปลงไฟฟ้า, ขดวดเหนี่ยวนำ, จุดเชื่อมต่อรางรถไฟฟ้า, วัดความต้านทานสายไฟและสายเคเบิ้ล, จุดเชื่อมในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ด้วยกระแสทดสอบ 2A

  • วัดค่าความต้านทานได้ 500 mΩ ถึง ∞ ด้วยกระแส 2A
  • ปลอดภัยสูง CAT III / 600 V
  • มีวงจรป้องกันภายใน จากการต่อสายวัดเข้ากับไลน์โดยไม่ตั้งใจ
  • ตรวจสอบและกำจัดริปเปิ้ล 50 Hz/60 Hz อัตโนมัติ
  • ตั้งค่าวัดแบบ PASS/FAIL แสดงผลด้วยไฟสี เขียว/แดง
  • บันทึกค่าวัดในตัว 1500 ผลการทดสอบ
  • ดาวน์โหลดผลการทดสอบไปยัง PC เพื่อวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์ HVLink PRO