Power Quality Analyser

MI 3394 CE MultiTesterXAMI 3394 application 3

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 673 KB)

Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและตรวจสอบมาตรฐาน CE แบบเคลื่อนที่ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน, เครื่องจักรกลไฟฟ้า และแผงควบคุมไฟฟ้า ในระหว่างการผลิต พร้อมซอฟต์แวร์ MES-Manager บน PC สำหรับอัพโหลดขั้นตอนการตรวจสอบอัตโนมัติ, จัดการโครงการ, ดาวน์โหลดผลการทดสอบ, เก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ, ทำรายงาน และจัดพิมพ์ผลการทดสอบ

Metrel MI 3394 CE เป็นเครื่องมือความสามารถสูง ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับงานทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าทุกลักษณะงาน ทั้งในห้องแล็บ, สายการผลิตอัตโนมัติ และห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน

ฟังค์ชั่นการวัด

 • วัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง AC/DC โปรแกรมได้
 • วัดความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
 • วัดความต้านทานฉนวน
 • วัดกระแส Substitute leakage
 • วัดกระแส Differential leakage
 • วัดกระแส Touch leakage
 • วัดกระแส PE-leakage
 • วัดเวลา Discharge
 • ฟังค์ชั่นทดสอบ Power P/S/Q, Voltage, Current, cosϕ, Frequency, ThdU, ThdI, PF

คุณสมบัติเด่น

 • การจัดการข้อมูล : มีความสามารถในการจัดการข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งการจัดการหน่วยความจำที่ชาญฉลาด
 • ขั้วต่อทดสอบหลายชุด : ช่วยให้ผู้ใช้งานเลือกการทดสอบเดี่ยว หรือทดสอบตามขั้นตอนอัตโนมัติ จากจุดทดสอบเดียวได้
 • ใช้กับอะแดปเตอร์ทดสอบ : รุ่น A 1460 CE Adaptor สำหรับการทดสอบอัตโนมัติจากจุดทดสอบเดียวได้
 • ใช้กับไมโคร SD การ์ด : แถมมาด้วยขนาด 8 GB รองรับได้สูงสุด 32 GB
 • จอแสดงผลสี : ขนาด 3.4 นิ้ว ระบบสัมผัส
 • ทดสอบ Hi-pot : ที่แรงดันทดสอบ 5kV AC และ 6kV DC
 • ทดสอบความต่อเนื่อง : เลือกขนาดกระแสได้ 4 ระดับ 0.2A, 4 A, 10A, 25A
 • อินเตอร์เฟสหลายแบบ : ทั้ง RS232, USB, Ethernet และ Bluetooth
 • ทดสอบได้ทุกระบบไฟ : ทั้งระบบ TT, TN, IT และ 115 V