Power Quality Analyser

Metrel MI 3360 OmegaPAT XA Appliance / Machine / Switchboard safety

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 3.44 MB)

เครื่องมือสำหรับทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าแบบมือถือสำหรับงานภาคสนาม เป็นเครื่องมือทดสอบสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ยกระดับความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ตัวเครื่องทดสอบสามารถทำการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหลากหลาย สร้างบัญชีผู้ใช้แยกกันได้ เครื่องเดียวใช้งานหลายคนเหมือนมีหลายเครื่อง สร้างขั้นตอนการทดสอบล่วงหน้า ต่อปรินเตอร์พิมพ์บาร์โค้ดได้ พร้อมซอฟต์บริหารจัดการบน PC มีให้เลือก 4 รุ่นย่อย

MI 3394 CE MultiTesterXAMI 3394 application 3

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 673 KB)

Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและตรวจสอบมาตรฐาน CE แบบเคลื่อนที่ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน, เครื่องจักรกลไฟฟ้า และแผงควบคุมไฟฟ้า ในระหว่างการผลิต พร้อมซอฟต์แวร์ MES-Manager บน PC สำหรับอัพโหลดขั้นตอนการตรวจสอบอัตโนมัติ, จัดการโครงการ, ดาวน์โหลดผลการทดสอบ, เก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ, ทำรายงาน และจัดพิมพ์ผลการทดสอบ

MI 3309 DeltaGT

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.37 MB)

เป็นเครื่องทดสอบความความปลอดภัย ของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมือถือ

  • ฟังก์ชั่นการทดสอบครอบคลุมการทำงานในเครื่องเดียว
  • ทดสอบ Continuity 200mA, Insulation 250Vdc/500Vdc
  • ทดสอบ SubStitute, Differential and Touch Leakage Current
  • ทดสอบ PRCD, IEC Lead and Function Test
  • เชื่อมต่อกับ PDA หรือมือถือผ่าน Bluetooth และเชื่อมต่อกับ PDA ผ่าน App PAT Android สามารถส่งรายงานจาก ภาคสนามได้รวดเร็ว ทันใจ

MI 3305 OmegaGT Plus

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.84 MB)

เป็นเครื่องทดสอบความความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ

  • ฟังก์ชั่นการทดสอบครอบคลุมการทำงานในเครื่องเดียว
  • ทดสอบ Continuity 200mA/10A/25A, Insulation 250Vdc/500Vdc
  • ทดสอบ  SubStitute, Differential and Touch Leakage Current
  • ทดสอบ Flash and PRCD Test
  • ทดสอบ IEC Lead and Function Test

MI 2094 CE Multitester

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 542 KB)

METREL รุ่น MI 2094 เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องจักร เมนสวิทซ์บอร์ดควบคุมระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม ในห้องซ่อมบำรุง เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC/EN 61557, IEC/EN 60204 E.d.5, EN 60335-1, EN 60439-1, EN 60598-1, EN 60745, EN 60755, EN 60101-1, EN 60950, EN 61029, EN 61558-1, EN 60065, VDE 701 T1, VDE 702 T1