Power Quality Analyser

MD 1060 Voltage Tester MD 1160 Voltage Tester

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 497 KB)

  • โพรบสำหรับทดสอบแรงดันและความต่อเนื่องที่ใช้งานง่าย
  • วัดแรงดันได้สูงสุด 690V (ได้ทั้ง AC/DC)
  • วัดความถี่ได้ 400Hz
  • ตรวจวัดลำดับเฟสและทิศทางการหมุนของมอเตอร์แบบ2 ขั้ว
  • มีไฟฉายสำหรับฉายในที่มืด

MD 116 Non Contact Voltage DetectorMD 116 Non Contact w flash light

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 132 KB)

รุ่นครบเครื่อง แสดงผลทั้งแสง, เสียง และการสั่น มีไฟฉาย LED ความสว่างสูงในตัว เลือกความไวได้ 2 ระดับ ด้วยรูปทรงปากกามีคลิปเสียบยึดกระเป๋าได้สะดวก ใช้งานง่าย เหมาะกับทั้งช่างไฟในบ้าน และช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ใช้ตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟ, สายเคเบิ้ล, ปลั๊กไฟ, สวิตช์ และตู้แผงไฟ สามารถตรวจสอบไฟฟ้าได้ทันทีโดยอัตโนมัติหลังเปิดสวิตช์ทำงาน ใช้หลักการวัดแบบประจุไฟฟ้า (Capacitive) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีกระแสไหลในตัวนำ

MD 106 Non Contact Voltage DetectorMD 106 Non Contact w socket

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 147 KB)

เป็นรุ่นพื้นฐาน แสดงผลด้วยแสงและเสียง รูปทรงปากกามีคลิปเสียบยึดกระเป๋าได้สะดวก ใช้งานง่าย เหมาะกับทั้งช่างไฟในบ้าน และช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ใช้ตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟ, สายเคเบิ้ล, ปลั๊กไฟ, สวิตช์ และตู้แผงไฟ โดยการกดปุ่มเพื่อทดสอบ ใช้หลักการวัดแบบประจุไฟฟ้า (Capacitive) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีกระแสไหลในตัวนำ