Power Quality Analyser

MI 2093 Line Tracer 1MI 2093 Standard set

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.2 MB)

MI 2093 เป็นเครื่องค้นหาแนวสายไฟฟ้าที่เดินในราง, ท่อ หรือใต้ผนัง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจหาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โดยไม่ต้องมีการขุดเจาะ สามารถตรวจสอบวงจรระหว่างเต้ารับและเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือฟิวส์ ได้อย่างแม่นยำ รองรับการใช้งานทั้งแบบสายที่มีแรงดันไฟฟ้า (Live Test) และสายที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (Dead Test)

เหมาะสำหรับการตรวจแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอาคาร ในชุดประกอบด้วยตัวส่งสัญาณ (T10K) และตัวรับสัญญาณ (R10K)

คุณสมบัติ

  • ตรวจหาสายไฟได้ลึก 2 เมตร
  • ใช้ได้กับสายที่มีไฟและไม่มีไฟ
  • ตัวรับสัญญาณความไวสูงใช้ตรวจจับสัญาณที่ป้อนเข้าไปแล้วแพร่กระจายรอบตัวนำ
  • ปรับความไว 3 ระดับ Low, Medium, High พร้อมกับปรับละเอียดได้
  • แสดงระดับสัญญาณด้วยบาร์กราฟ และเสียง

mi 2093 pic1 mi 2093 pic2

ค้นหาระบุฟิวส์และเบรกเกอร์ในกล่องสวิตช์โดยใช้ตัวส่งสัญญาณ

mi 2093 pic3 mi 2093 pic4

ค้นหาระบุสายแต่ละเส้นของระบบโทรศัพท์และ LAN ในอาคาร
ค้นหาระบุสายแต่ละเส้น, ฟิวส์ และเบรกเกอร์แต่ละตัวในตู้สวิตช์ควบคุม

mi 2093 pic5 mi 2093 pic6

ตรวจหาแนวสายเคเบิ้ลที่ฝังอยู่ใต้ดิน
ตรวจหาแนวสายไฟในผนังที่มองไม่เห็น