Power Quality Analyser

MI 3121H SMARTEC 2 5 kV

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 362 KB)

METREL รุ่น MI 3121H เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 2.5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
  • ตรวจวัดวัดค่าความต่อเนื่อง RPE 200mA
  • ตรวจวัดวัดค่าความต่อเนื่อง RPE 7mA
  • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 2.5 kV
  • การตรวจวัดแรงดันและความถี่