Power Quality Analyser

MI 3201TeraOhm 5 kV Plus

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 390 KB)

METREL รุ่น MI 3201 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
  • ตรวจวัดวัดค่า PI, DAR, DD
  • ตรวจวัดวัดค่า R(t) Graph Plot
  • ตรวจวัดวัดค่า Capacitance
  • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 5 kV
  • การตรวจวัดแรงดันและความถี่