Power Quality Analyser

3155 1

Download Datashee MI 3155 EurotestXD (1.01 MB)

Metrel MI 3155 เครื่องตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบ Multifunction ครบเครื่องที่สุดในเครื่องเดียว ใหม่ล่าสุดจาก Metrel

 • หน้าจอสีสัมผัส ทำให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าใจผลการวัดได้ง่าย
 • ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส พร้อมบอกลำดับเฟส
 • ตรวจวัดค่าฉนวนไฟฟ้าได้สูงสุด 2500V พร้อมทั้งคำนวณ PI และ DAR เพื่อวิเคราะห์อายุการใช้งานฉนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • พร้อมทั้งสามารถวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้าแต่ละคู่ L-N, L-PE, N-PE อัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับสาย
 • ตรวจวัดค่า Line/Loop Impedance และค่ากระแส PSC พร้อมทั้งมีเมนูให้เลือกขนาดและชนิดของ Circuit Breaker ทำให้เครื่องมีการบอก Pass/Fail ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทย
 • สามารถเป็นเครื่องตรวจวัดความต้านทานดิน ได้ทั้งแบบปักแท่งกราวด์ Rod และแบบใช้ Clamp รามถึงการวัดหาค่า Soil Resistivity (Option)
 • ตรวจสอบการทำงานของ RCD ได้หลากหลายชนิด โดยสามารถกำหนดชนิดของ RCD และปริมาณกระแสโดยผู้ใช้งาน
 • ใช้เป็นเครื่องค้นหาปลายสาย แนวสาย และ Circuit Breaker เมื่อใช้ร่วมกับ Link tracer (option)
 • วัดค่าปริมาณแสงสว่าง (Lux) (option)
 • สามารถวัด Power ได้ทั้ง P, Q, S, PF รวมถึง Harmonics ได้ถึงลำดับที่ 11 พร้อมทั้งวัดค่า THDI, THDV
 • ใหม่สุด ๆ สำหรับงานตรวจสอบงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจวัด Link Impedance ของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสในแต่ละเฟส
 • ตรวจวัดค่า Step และ Contact Voltage

metrel mi3311 hq

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 437 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461,  อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917

Metrel MI 3311 Gamma GT เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบมือถือเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน เป็นเครื่องมือทีมีความสามารถสูง ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับงานทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

MI 3152 EurotestXC

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 6120KB)

สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน BS7671, IEC60364, IEC61557 สำหรับช่างไฟฟ้าที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง สำนักงาน บ้าน และโรงงาน ที่วางแผนการซ่อมบำรุง ที่มีปริมาณงานมาก หมดกังวลไปได้เลย กับฟังก์ชั่นพิศษดังนี้

MI 3101 EurotestAT

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.19 MB)

Metrel MI3101 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่สาธารณะ

MI 3105 EurotestXA

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 2.48 MB)

Metrel MI3105 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่สาธารณะ