Power Quality Analyser

metrel mi3311 hq

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 437 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461,  อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917

Metrel MI 3311 Gamma GT เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบมือถือเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน เป็นเครื่องมือทีมีความสามารถสูง ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับงานทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

MI 3152 EurotestXC

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 6120KB)

สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน BS7671, IEC60364, IEC61557 สำหรับช่างไฟฟ้าที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง สำนักงาน บ้าน และโรงงาน ที่วางแผนการซ่อมบำรุง ที่มีปริมาณงานมาก หมดกังวลไปได้เลย กับฟังก์ชั่นพิศษดังนี้

MI 3101 EurotestAT

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.19 MB)

Metrel MI3101 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่สาธารณะ

MI 3105 EurotestXA

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 2.48 MB)

Metrel MI3105 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่สาธารณะ

MI 3102 BT EurotestXE

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.1 MB)

ใช้ทดสอบระบบกราวด์ในบ้านและอาคาร
เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงงาน เพื่อความปลอดภัย

  • ทดสอบ Voltage, Line/Loop Impedance, IPSC, RCD, Insulation, Continuity 200mA, Leakage Current, Earth Resistance, Phase Sequence
  • สามารถโปรแกรมการทำงานแบบ AUTO SEQUENCE
  • บันทึกผลการทดสอบลงหน่วยความในตัวเครื่องได้
  • เชื่อมต่อกับ Computer ผ่าน PC Software Eurolink Pro
  • เชื่อมต่อกับ PDA หรือมือถือผ่าน Bluetooth
  • เชื่อมต่อกับ PDA ผ่าน App EuroLink Android
  • สามารถส่งรายงานจาก ภาคสนามได้รวดเร็ว ทันใจ