Power Quality Analyser

MD 9240 Current clamp

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 281 KB)

 • วัดแรงดันไฟฟ้า True RMS ได้ทั้ง AC และ DC
 • วัดกระแสไฟฟ้าสลับ True RMS แบบ AC ได้สูงสุดถึง 1000A
 • วัดค่าความต้านทาน
 • วัดความถี่
 • วัดความต่อเนื่อง
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้า (Active Power, Reactive Power, Apparent Power)
 • มาพร้อมกระเป๋าสายวัดแรงดันและอุณหภูมิ
 • เชื่อมต่อกับ Computer ผ่าน Software PC Link

 

MD 9250 Current clamp

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 241 KB)

แคลมป์มิเตอร์สำหรับงานตรวจซ่อม Motor & Drive (VFD) วิเคราะห์ปัญหาด้านแรงดัน, กระแส และความถี่ได้อย่างครอบคลุม

 

 • มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดด้วย CAT IV/1000V : Transient Voltage 12kV เพื่อความมั่นใจในการตรวจซ่อมมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • หน้าจอใหญ่พร้อม Backlight แสดงผล 2 บรรทัด วิเคราะห์ปัญหาด้านแรงดัน, กระแส และความถี่ ที่จะมีผลเกี่ยวกับ Torqe ได้อย่างแม่นยำ
 • วัดกระแสไฟฟ้าในสายขนาดใหญ่ได้ถึง 55 mm วัดกระแสได้สูงสุด 2,000A AC/DC ด้วยปากแคลมป์
 • วัดความถี่, วัดค่าอุณหภูมิ
 • เชื่อมต่อกับ Computer ผ่าน Software PC Link