Power Quality Analyser

MD 9221 Current Clamp Meter

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 455 KB)

 • วัดแรงดันได้สูงสุด 600V (มาพร้อมกับ VFD Function ที่จะทำให้ตรวจวัดมอเตอร์ปรับความเร็วเองได้อย่างแม่นยำ)
 • ตรวจวัดลำดับเฟส ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้
 • วัดอุณหภูมิแบ TC Type K ได้สูงสุด 400°C
 • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 6000 count
 • ทดสอบแรงดันแบบไม่สัมผัสด้วยสนามไฟฟ้า (Electromagnetic field)
 • สามารถตรวจวัดความต่อเนื่อง, ตัวเก็บประจุ, ความต้านทาน

MD 9230 Current clamp

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 253 KB)

มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ฟังค์ชั่นครบ ในราคาสุดคุ้ม

 • วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 1000A (AC/DC)
 • วัดแรงดันได้สูงสุด 600V (AC/DC)
 • ปากแคล้มป์กว้าง 50 mm
 • ปรับย่านวัดอัตโนมัติ
 • วัดความต้านทานได้ 40MΩ
 • วัด Capacitor ได้ 3000µF
 • วัด Diode และ Continuity ได้

MD 9225 Current clamp

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 242 KB)

เป็นแคลมป์มิเตอร์อเนกประสงค์ ราคาประหยัด เหมาะกับช่างแอร์ ช่างซ่อมไฟฟ้าที่ต้องการวัดกระแสสูง

 • วัดแรงดันไฟฟ้า True RMS ทั้งแบบ AC และ DC
 • วัดกระแสไฟฟ้า True RMS ทั้งแบบ AC และ DC สูงสุด 400A
 • AutoCheck Function : ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC แบบอัตโนมัติ
 • วัดค่าความต้านทาน และตัวเก็บประจุ
 • วัดอุณหภูมิ
 • วัดความถี่, วัดความต่อเนื่อง และทดสอบไดโอด

MD 9272 Current clamp

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 657 KB)

 • วัดกระแสรั่วไหลได้ละเอียด 0.01 mA
 • True RMS AC/DC 600 V and AC Current 100 A
 • วัดความถี่, เครสแฟกเตอร์
 • ตรวจวัดพารามิเตอร์ค่ากำลังไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้า
 • มีฟังค์ชั่นวิเคราะห์การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า

MD 9235 Current clamp

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 237 KB)

 • วัดแรงดันไฟฟ้า True RMS ได้ทั้ง AC และ DC
 • วัดกระแสไฟฟ้าสลับ True RMS แบบ AC
 • วัดค่าความต้านทาน
 • วัดความถี่
 • วัดความต่อเนื่องของค่าความต้านทานต่ำ
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้า (Active Power, Reactive Power, Apparent Power)
 • บันทึกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า KWhr
 • มาพร้อมกระเป๋าและสายวัดแรงดัน
 • เชื่อมต่อกับ Computer PC ผ่าน Software PC Link