Power Quality Analyser

MI 3108 EurotestPV

Metrel MI-3108 PS  ชุดเครื่องมือตรวจสอบการติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

- วิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพ DC
- วิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC62446
- ใช้ควบคู่ไปกับกล้องถ่ายภาพความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 Transformer ADV

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปรับค่าแรงดันได้ กระแสสูง แม่นยำและประสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐาน IEC 61558 มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้ง Built-in ไปกับผลิตภัณฑ์ และแบบติดตั้งพร้อมใช้งาน สำหรับงานด้านทดสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไดร์ฟมอเตอร์ หรือห้องทดลองในสถานศึกษา


MI 3309 BT deltagt 2      19903 4327083

ไฟฟ้าสามารถทำอันตรายได้ถึงชีวิต !!!

จะอันตรายไหมถ้าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว!!!
Metrel Mi-3309  เครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า  (Portable Appliance Tester  : PAT)
* ราคาแสนประหยัด หน่วยงานไหนๆ ก็ปลอดภัยได้ ในราคาเบาๆ

 

seaward powertest 1557 kit

ใหม่จาก Metrel และ Seaward ขอแนะนำ เครื่องตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ตามมาตรฐาน BS7671 และ IEC60364 ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน IEC61557 , CAT III 300V

Metrel Demo 1

การแนะนำผลิตภัณฑ์ ‪เครื่องทดสอบความปลอดภัย METREL ให้กับดีเลอร์ ELECTRONIC SOURCE เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา