Power Quality Analyser


MI 3309 BT deltagt 2      19903 4327083

ไฟฟ้าสามารถทำอันตรายได้ถึงชีวิต !!!

จะอันตรายไหมถ้าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว!!!
Metrel Mi-3309  เครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า  (Portable Appliance Tester  : PAT)
* ราคาแสนประหยัด หน่วยงานไหนๆ ก็ปลอดภัยได้ ในราคาเบาๆ

 

จะทราบได้อย่างไร? เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนเสื่อมสภาพมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเกินกำหนดและอันตราย !!!

1 PAT Tester 2

 

Metrel Mi-3309 เครื่องมือทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ Portable

- น้ำหนักเบาสามารถใช้ทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในงานภาคสนามได้อย่างสะดวก
- ตรวจวัดสภาพของฉนวนไฟฟ้า - ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลในขณะจ่ายไฟ

- ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วแบบสัมผัสจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายกราวด์ - ทดสอบการทำงานของเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)

เครื่องมือสำหรับ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภับ
- ช่างไฟฟ้า ผู้ตรวจสอบอาคาร
- ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า

สนใจติดต่อ : คุณจิรายุ 08-3823-7933 Line ID : @measuretronix.ltd