Power Quality Analyser

ไฟดด

หลายคนคงจะเคยประสบกับตัวเอง หรือได้ยินคำว่าไฟดูดมาบ้างแล้ว ซึ่ง ไฟฟ้าดูด (Electric shock) คือ การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย เนื่องจากร่างกายไปสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า ความรุนแรงของไฟฟ้าดูดนั้นทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งส่วนหนึ่งของการที่คนถูกไฟฟ้าดูดก็คือการที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นที่เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้าแล้วคนไปสัมผัสถูกนั่นเอง

Industrial 293 Metrel Electrical Safety
 
วารสาร Industrial ฉบับที่ 293 เดือนเมษายน 2560
ไฟฟ้าทำอันตรายได้ถึงชีวิต !!!
ยกระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้ครบถ้วน ทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล

Quality 220 Metrel Power Quality
วารสาร Quality Management ฉบับที่ 220 เดือนมีนาคม-เมษายน 2560

ทำประหยัดพลังงานให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยการตรวจวัดพลังงานและคุณภาพไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

kosovo gjilani

โดยปกติแล้ว เราจะคุ้นเคยเรื่องของไฟฟ้าในแง่ของพลังงานที่สะอาดใกล้ตัวและมีความสะดวกในการใช้งาน ไม่ว่าจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด ในชีวิตประจำวัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น จนบางครั้งทำให้เราหลงเลยและละลืมอันตรายบางอย่างที่มองไม่เห็น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เราควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าแรงสูง

Intrinsically Safe

Intrinsic safety (IS) คือ หลักการที่ใช้ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการเป็นต้นเหตุของการระเบิดในสภาพแวดล้อมที่อันตราย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่อันตรายนี้ หมายถึงพื้นที่ที่มีการปะปนของอยู่ของก๊าซหรือฝุ่นผงที่ใวไฟและมีโอกาสระเบิดได้โดยง่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปมีสามารถเกิดประกายไฟหรือเกิดความร้อนสูงจากการทำงาน จนเป็นเหตุจุดระเบิดส่วนผสมของก๊าซหรือฝุ่นผงไวไฟเหล่านั้นได้