Power Quality Analyser

reactivepowernew

ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีโหลดเป็นมอเตอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้า เราต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้จริงจำนวนมาก ค่ากำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

  • kW หรือ Active Power (Real Power) คือ กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลดแล้วได้เป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น ความร้อน แสงสว่าง หรือพลังงานกล
  • kVAR หรือ Reactive Power คือ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ เป็นต้น
  • kVA หรือ Apparent Power คือ ผลรวมทางเวกเตอร์ของ KVAR และ KW เป็นกำลังไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดที่ต้องจ่าย

Overvoltage category

มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องวัดไฟฟ้าระบุเป็นแรงดัน Overvoltage Category หมายถึงแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ที่เครื่องมือวัดทนทานได้โดยไม่เกิดความเสียหายให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ถูกวัด

Metrel MI 3152 EurotestXC เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร

วารสาร Quality Management ฉบับที่ 212 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน BS7671, IEC60364, IEC61557 สำหรับช่างไฟฟ้าที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง สำนักงาน บ้าน และโรงงาน ทำงานอัตโนมัติใน 3 ขั้นตอน

abbf6

แรงดันเอาต์พุตของ Inverter แบบ PWM ไม่สามารถวัดด้วยมิเตอร์ทั่วไป อาจทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเสีย แต่ด้วยฟังค์ชั่น Low Pass Filter ใน DMM ช่วยแก้ปัญหาตรวจซ่อม Invertor, Motor & Drive ได้

replace car battery

พูดง่ายๆ ก็คือ Automotive DMM ก็คือ Digital Multimeter ที่สามารถวัดค่าต่างๆ ได้เหมือน DMM ทั่วไป และเพิ่มการวัดค่าเฉพาะทางไฟฟ้ายานยนต์ต่อไปนี้