Power Quality Analyser

Basic of solar Cell Design and Installation for Residences 17

การบำรุงรักษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยยืดอายุการใช้งานและคงรักษาประสิทธิภาพ ในการผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าร์เซลล์ของเรา การดูแลรักษาระบบ PVs เพื่อสามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อเทียบค่าบำรุงรักษากับระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนด้วยวิธีอื่นๆ เช่น เครื่องปั่นไฟโดยใช้น้ำมันดีเซล เป็นต้น ถือว่าค่าบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์นี้มีราคาที่ถูกกว่ามาก 

12 1.h37

เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์นานับประการแต่ก็แฝงไว้ด้วยอันตราย ถึงชีวิตได้ หากเกิดไฟรั่ว แต่ก็ป้องกันได้โดยการเดินสายดินกับระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

Industrial 287 Metrel MI 3152 EU

วารสาร Industrial ฉบับที่ 287 เดือนตุลาคม 2559

เครื่องมือตรวจสอบสำหรับช่างไฟฟ้า, ผู้ตรวจสอบอาคาร, ผู้ตรวจสอบโรงงาน เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย ใหม่ที่บังคับใช้แล้ว

Non Contact EF Detection

EF (Electric Field) เป็นการส่งเสียงเตือนพร้อมกับหน้าจอแสดงกราฟแท่งความแรงของศักดาไฟฟ้าที่มี อยู่ใน DMM ของ Metrel บางรุ่นที่ออกแบบสำหรับการวัดไฟฟ้ากำลัง คล้ายกับการใช้ไขควงวัดไฟตรวจว่าสายไฟหรือเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดมี ไฟรั่วหรือไม่

เครื่องวัด, บันทึก และวิเคราะห์  คุณภาพไฟฟ้า และการใช้พลังงานไฟฟ้า จาก Metrel

วารสาร Industrial ฉบับที่ 281 เดือนเมษายน 2559

สำหรับพลังงานไฟฟ้า 3เฟส เพื่องาน Energy Saving และงานซ่อมบำรุง