Power Quality Analyser

Insulation Ex 10

การตรวจวัดฉนวนและวิเคราะห์ปัญหาความเสื่อมสภาพ วิถีการนำผลการวัดมาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจว่าฉนวนเสื่อมแล้วหรือยัง?

 

Step voltage insulation resistance test (ทดสอบแบบแรงดันเป็นขั้น)

การทดสอบที่แรงดันต่ำมักใช้ตรวจสอบพวกความชื้น และสิ่งสกปรกในฉนวน แต่การตรวจสอบร่องรอยชำรุดและความ เสียหายทางกลต้องใช้ความเค้นที่สูงกว่า การทดสอบแบบแรง ดันเป็นขั้น ( step voltage method) มีประโยชน์มากในการ ทดสอบด้วยเครื่องมือที่มีแรงดันทดสอบต่ำกว่าแรงดันทดสอบ ค่ามาตรฐาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมื่อไม่สามารถสร้างความเค้น ให้ฉนวนที่แรงดันทดสอบปกติได้

อุปกรณ์ที่ถูกทดสอบจะต่อเข้ากับแรงดันทดสอบที่จ่ายเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มที่ค่าต่ำสุด แล้วเพิ่มเป็นขั้นๆ จนถึงค่าสูงสุด

Step voltage insulation resistance test 1

ขั้นตอนการวัดด้วยวิธีจ่ายแรงดันเป็นขั้น (step voltage)

Step voltage insulation resistance test 2

ผลลัพธ์จากการวัดด้วยวิธีจ่ายแรงดันเป็นขั้น (step voltage)

รูปร่างของเส้นกราฟแสดงถึงคุณภาพของฉนวนไฟฟ้า

• ฉนวนที่ชำรุดเสียหาย เส้นกราฟจะลดลงอย่างรวดเร็ว

• ฉนวนที่ดี เส้นกราฟจะมีความต้านทานคงที่ทุกระดับแรงดัน

 

Withstanding voltage test (ทดสอบความทนทำนต่อแรงดันไฟฟ้า)

การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า เป็นหนึ่งใน การทดสอบพื้นฐานสำหรับฉนวนไฟฟ้า ด้วยหลักการง่ายๆ แรง ดันไฟฟ้าจะสร้างความเค้นให้อุปกรณ์ที่ถูกทดสอบเป็นเวลาเท่า ที่ต้องการ หรือจนถึงจุดเบรกดาวน์ของฉนวน

ความลาดของเวลา (time gradient) ในการเพิ่มแรงดัน, แรงดันไฟฟ้าสูงสุด และเวลาของแรงดันทดสอบสูงสุด มีความ สำคัญและขึ้นกับชนิดของอุปกรณ์ที่ถูกทดสอบ พารามิเตอร์เหล่า นี้มีค่าเป็นมาตรฐาน การเบรกดาวน์จะเกิดขึ้นเมื่อกระแสผ่าน ฉนวนเพิ่มขึ้นทันทีทันใด หากเกินจากค่าจำกัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

 

Withstanding voltage test 3

ขั้นตอนการวัดค่าความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า

Withstanding voltage test 4

ผลลัพธ์ของการวัดค่าความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า

 

ตัวอย่างการต่อสายวัดฉนวนไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆ

สายเคเบิ้ลกำลังสูง

 

Insulation Ex 1

วัดความต้านทานฉนวนของสายเคเบิ้ล ระหว่างตัวนำ 1 เส้น กับ ตัวนำอื่นที่เหลือ รวมถึงปลอกตะกั่ว

Insulation Ex 2

วัดความต้านทานฉนวนของสายเคเบิ้ล ระหว่างตัวนำ 1 เส้น กับ ตัวนำอื่นที่เหลือ รวมถึงปลอกตะกั่ว โดยใช้ขั้วป้องกัน (guard terminal) เพื่อหลีกเลี่ยงผลของการรั่วไหลที่ปลายอีกด้านของ สายเคเบิ้ล

Insulation Ex 3

วัดความต้านทานฉนวนของสายเคเบิ้ล ระหว่างตัวนำ 1 เส้น กับปลอกตะกั่ว

 

สายเคเบิ้ลงานคอนโทรลและงานสื่อสาร


Insulation Ex 4

วัดความต้านทานฉนวนของสายเคเบิ้ลสื่อสาร ระหว่างสายใส้ใน 1 เส้น กับเส้นอื่นๆที่เหลือ รวมทั้งปลอกตะกั่ว

Insulation Ex 5

วัดความต้านทานฉนวนของสายเคเบิ้ลสื่อสาร ระหว่างสายใส้ใน โดยใช้ขั้วป้องกัน (guard terminal) ความต้านที่วัดเป็นค่าระหว่างสายและปลอก

Insulation Ex 6

วัดความต้านทานฉนวนของสายเคเบิ้ลสื่อสาร ระหว่างสายใส้ใน โดยใช้ขั้วป้องกัน (guard terminal) ความต้านที่วัดเป็นค่าระหว่างสายกับสายภายใน

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ลักษณะเดียวกัน


Insulation Ex 7

วัดฉนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ที่มีมาตรฐานป้องกัน Class I และ Class II

 

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนียวนำ


Insulation Ex 8

วัดความต้านทานฉนวนของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนียวนำ ระหว่างขอลวดแต้ละเฟสที่อยู่ภายในโครงมอเตอร์

 

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง


Insulation Ex 9

วิธีที่ง่ายสุดในการวัดความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

Insulation Ex 10

วัดความต้านทานฉนวนที่ขดลวดด้าน HV ขดหนึ่ง กับโครงโลหะของหม้อแปลง

 

 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด ได้แก่

MI 3210          MI 3201        

MI 2077

MI 3210 MI 3201 MI 2077