Power Quality Analyser

Semi 444 Metrel Insulation and Continuity

วารสาร Semiconductor Electronics ฉบับที่ 444 เดือนกรกฎาคม 2560

เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยไฟฟ้า
ตรวจวัดฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง และตรวจการเชื่อมต่อบัสบาร์และตัวนำด้วยกระแสสูง ในงานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

 

ดาวน์โหลด บทความ (pdf 1.77 MB)

เครื่องมือตรวจสอบสำหรับงานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม และระบบจ่ายไฟฟ้า เช่น

  • มอเตอร์ไฟฟ้า
  • สายไฟฟ้า, สายเคเบิ้ล
  • หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
  • รีเลย์, สวิตช์, บัสบาร์
  • แผงควบคุมไฟฟ้า, ตู้ MDB
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

METREL MI 3210 TeraOhmXA 10kV
เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 10 kV ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

METREL MI 3205 TeraOhmXA 5kV
เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 5 kV ตรวจวัดงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

METREL MI 3252 MicroOhm 100A
วัดความต้านทานของหน้าสัมผัสเบรกเกอร์และสวิตช์, บัสบาร์ ด้วยกระแสสูง ตั้งแต่ 100mA ถึง 100A

METREL MI 3250 MicroOhm 10A
เครื่องวัดความต้านทานต่ำระดับไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 10A

METREL MI 3242 MicroOhm 2A
เครื่องวัดความต้านทานต่ำ ด้วยกระแสทดสอบ 2A