Power Quality Analyser

Industrial 293 Metrel Electrical Safety
 
วารสาร Industrial ฉบับที่ 293 เดือนเมษายน 2560
ไฟฟ้าทำอันตรายได้ถึงชีวิต !!!
ยกระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้ครบถ้วน ทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล
 
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 2.2 MB)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า
  • METREL MI 3309BT DeltaGT เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing)
  • METREL MI 3321 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (PAT & Machine Switchboard Safety Testing)
 
สำหรับช่างติดตั้งไฟฟ้า, ผู้ตรวจสอบอาคาร, ผู้ตรวจสอบโรงงาน
  • METREL MI 3152 EU เครื่องตรวจวัดและทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร รุ่นจอสีระบบสัมผัส (Multifunction Electrical Installation Safety Tester)