Power Quality Analyser

Quality 220 Metrel Power Quality
วารสาร Quality Management ฉบับที่ 220 เดือนมีนาคม-เมษายน 2560

ทำประหยัดพลังงานให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยการตรวจวัดพลังงานและคุณภาพไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด บทความ(pdf 7.9 MB)

ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้คุ้มค่า และลดค่าไฟฟ้า

  • สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ประจำโรงงานควบคุม
  • ช่างไฟฟ้าผู้ดูแลระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุง และ Facility
  • ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า ช่างผู้ชำนาญการ

Metrel MI 2892 Power Master
เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟสสำหรับงาน Energy Saving และงานซ่อมบำรุง ตามมาตรฐาน EN50160 และ IEC61000-4-30 Class A Standard

Metrel MI 2885 Master Q4,
Metrel MI 2883 Energy Master
รุ่นใหม่ ราคาสุดคุ้ม บันทึกและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับงานอนุรักษ์พลังงานและงานซ่อมบำรุง

ทุกรุ่น แถมฟรี ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
หมดเขต 30 มิถุนายน 2017