Power Quality Analyser

kosovo gjilani

โดยปกติแล้ว เราจะคุ้นเคยเรื่องของไฟฟ้าในแง่ของพลังงานที่สะอาดใกล้ตัวและมีความสะดวกในการใช้งาน ไม่ว่าจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด ในชีวิตประจำวัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น จนบางครั้งทำให้เราหลงเลยและละลืมอันตรายบางอย่างที่มองไม่เห็น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เราควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าแรงสูง

 

      1. ไฟฟ้าแรงสูงคืออะไร
          คือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1,000 โวลต์ ทำให้สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทางที่ไกลและมีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ดังนั้นการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพจึงต้องส่งด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงแทบทั้งสิ้น ระบบไฟฟ้าแรงสูงปัจจุบันจ่ายด้วยระบบแรงดันไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 12,000 - 115,000 โวลต์ เป็นส่วนใหญ่และมีการจ่ายด้วยระบบ 230,000 โวลต์ อยู่บ้าง
          * การเรียกระดับแรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้าแรงสูงมักจะเรียกเป็นหน่วยของพันโวลต์ว่า เควี หรือ กิโลโวลต์ เช่น 12,000 โวลต์ จะเรียกว่า 12 เควี หรือ 12 กิโลโวลต์ เป็นต้น

      2. อันตรายจากไฟฟ้าแรงดันสูง
          เนื่องจากไฟฟ้าแรงสูงมีแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากเมื่อเทียบกับไฟฟ้าแรงต่ำที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านทั่วไป (220 โวลต์) ไฟฟ้าแรงสูงจึงสามารถกระโดดข้ามอากาศ หรือฉนวนไฟฟ้าเข้าหาวัตถุ หรือสิ่งที่มีชีวิตได้โดยไม่ต้องสัมผัส หรือแตะสายไฟ หากวัตถุนั้นอยู่ภายในระยะอันตรายที่ไฟฟ้าแรงสูงนั้นสามารถกระโดดข้ามได้ โดยไฟฟ้าแรงดันยิ่งสูงระยะที่ไฟฟ้าสามารถกระโดดข้ามได้ก็ยิ่งไกล

      3. จะทราบได้อย่างไรว่าสายไฟฟ้านั้น เป็นสายไฟฟ้าแรงสูง
          เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงมีระยะอันตรายที่ไฟฟ้าแรงสูงจะกระโดดข้ามได้ ดังนั้นจึงต้องมีการจับยึดสายไฟฟ้าด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าในจำนวนที่พอเหมาะกับไฟฟ้าแรงสูง ฉนวนไฟฟ้าที่ใช้กันส่วนใหญ่จะทำด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นชั้นๆมีรูปร่างเหมือนชามคว่ำ หรือที่เรียกว่า ลูกถ้วย ดังนั้นเราจึงสามารถสังเกตได้ว่าเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงจากการยึดสายไฟฟ้าด้วยลูกถ้วยเป็นชั้นๆ ซึ่งจำนวนชั้นของลูกถ้วยจะบ่งบอกถึงระดับแรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้าแรงสูงนั่นเอง

มาตรฐานระยะหางทปลอดภยระหวางงสงปลกสรางกบสายไฟฟาแรงสง

      4. ข้อควรระวังในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
          1. ห้ามทำนั่งร้านค้ำหรือคร่อมใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่มีฉนวนปิดคลุมขณะที่ทำการก่อสร้าง หรือติดตั้งป้ายโฆษณา
          2. ห้ามทำงานใกล้สายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง
          3. ห้ามฉีด พ่น เท หรือราดน้ำใดๆใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง โดยเฉพาะละอองน้ำจากเครื่องหล่อเย็น (Cooling Tower) ที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศหรือระบายความร้อนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ละอองน้ำมักทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพ มีกระแสไฟฟ้ารั่วที่ฉนวนไฟฟ้า
          4. ห้ามไต่ขึ้น หรือสอยสิ่งใดๆทุกชนิดที่ติดอยู่ที่สายไฟฟ้าแรงสูง เช่น ว่าว สายป่าน ลูกโป่งสวรรค์ เป็นต้น
          5. ห้ามจับ ดึง หรือแกว่งลวดสลิงเหล็กที่ใช้ยึดเสาไฟฟ้าแรงสูง หรือบริเวณโคนเสาไฟฟ้า เพราะอาจจะไปกระทบสายไฟฟ้าแรงสูง หรือทำให้มีไฟฟ้ารั่วลงมาได้
          6. ห้ามยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือนำวัสดุอื่นใดเข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงมากกว่าระยะที่กำหนด
          7. ไม่ควรติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพราะนอกจากจะทำให้รับสัญญาณได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนแล้ว ยังอาจเกิดอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดในระหว่างทำการติดตั้งอีกด้วย และในวันข้างหน้าหากเสาอากาศล้มลงมาแตะสายไฟฟ้าแรงสูง นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะชำรุดแล้ว บุคคลภายในบ้านอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงได้
          8. ผู้เป็นเจ้าของป้ายชื่อสถานที่ประกอบการที่ติดตั้งตามอาคาร และผู้ดำเนินการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนดาดฟ้าอาคารหรือริมถนนใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ต้องหมั่นดูแลตรวจสอบความแข็งแรงของฐานและโครงเหล็กที่ใช้ติดตั้งป้ายโฆษณา
          9. การก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย และปลูกต้นไม้ต้องห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงตามระยะที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้สัมผัสสายไฟ หรืออุปกรณ์
          10. ควรระมัดระวังเครื่องมือกลทุกชนิดที่ใช้งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ งานปรับปรุงหรือก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเกินกว่าระยะที่กำหนด
          11. ควรระมัดระวังผ้าคลุมกันฝุ่นระหว่างทำการก่อสร้าง มิให้ปลิวมาสัมผัสสายไฟฟ้า
          12. กิ่งไม้ที่แตะสายไฟฟ้าจะทำให้มีไฟรั่วลงมาตามกิ่งไม้ทำให้อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วได้ จึงต้องระมัดระวังคอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้าเกินระยะที่กำหนด
          13. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ผู้ที่จะใช้เครื่องมือดับเพลิงควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงว่าเป็นชนิดที่ใช้ดับเพลิงซึ่งเกิดกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าหรือไม่ และระยะห่างเท่าใด
          14. ควรติดตั้งป้ายหรือสัญญานเตือนภัย แสดงเขตอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงเสมอ

      5. ข้อควรระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงขาด
          1. หลีกเลี่ยงการยืนอยู่ที่โคนเสาไฟฟ้า หรือใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและสายไฟฟ้าแรงสูงขาด
          2. เมื่อพบว่าสายไฟฟ้าแรงสูงขาด ให้หลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้และพยายามกันคนไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้า และรีบโทรศัพท์แจ้งการไฟฟ้านครหลวง
          3. ถ้าสายไฟฟ้าแรงสูงขาดและพาดอยู่กับรถยนต์ที่ขับ หรือจอดอยู่ ควรปฏิบัติดังนี้
              - อย่าพยายามลงจากรถจนกว่าจะแน่ใจว่า ไม่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดอยู่กับรถ หรือมีสายไฟฟ้าพาดอยู่กับพื้นดินที่เปียกอยู่
              - ขับรถให้พ้นสายไฟฟ้าแรงสูงที่พาดอยู่นั้นถ้าสามารถทำได้
          4. หากพบว่ามีเสียงดังคล้ายเสียงผึ้งบินบริเวณอุปกรณ์ หรือสายไฟฟ้าแรงสูงบนเสาไฟฟ้า ให้รีบโทรศัพท์แจ้งการไฟฟ้านครหลวงเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง

Facebook  Line  Twitter  Google