Power Quality Analyser

Metrel MI 3210 METREL MI 3201

ความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง คือสิ่งที่สำคัญของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉนวนเป็นตัวป้องกันตัวเราออกจากอันตราย เป็นเหตุผลที่เราจำเป็นต้องวัดและวิเคราะห์ค่าฉนวน การวัดค่าฉนวนสามารถทำในขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือหลังจากนั้นในระหว่างการซ่อมบำรุงตามเวลาหรือการซ่อมแซมแก้ไข ซึ่งการวัดฉนวนทำได้ง่ายและเป็นขั้นตอน

Semi 446 Metrel Earth Ground

วารสาร Semiconductor Electronics ฉบับที่ 446 เดือนกันยายน 2560

ระบบกราวด์ที่ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า ปัญหาหลายอย่างอาจตามมา ทั้งสัญญาณรบกวนและอันตราย! ดังนั้นการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญ

Semi 444 Metrel Insulation and Continuity

วารสาร Semiconductor Electronics ฉบับที่ 444 เดือนกรกฎาคม 2560

เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยไฟฟ้า
ตรวจวัดฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง และตรวจการเชื่อมต่อบัสบาร์และตัวนำด้วยกระแสสูง ในงานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

เครองตดไฟรว 2

แสดงวงจรเครื่องตัดไฟรั่วอย่างง่าย

“เครื่องตัดไฟรั่ว” หลายๆคนอาจไม่คุ้นหูเท่าใดนัก แต่ถ้าบอกผลิตภัณฑ์ที่มี “Safe …” น่าจะคุ้นหูกันมากกว่า ซึ่งจริงๆแล้วก็คืออุปกรณ์ที่มีการทำงาน (ตัดวงจร) เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้น หรือเรียก ตัวกันไฟดูด เบรกเกอร์กันดูด เป็นต้น

ไฟดด

หลายคนคงจะเคยประสบกับตัวเอง หรือได้ยินคำว่าไฟดูดมาบ้างแล้ว ซึ่ง ไฟฟ้าดูด (Electric shock) คือ การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย เนื่องจากร่างกายไปสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า ความรุนแรงของไฟฟ้าดูดนั้นทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งส่วนหนึ่งของการที่คนถูกไฟฟ้าดูดก็คือการที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นที่เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้าแล้วคนไปสัมผัสถูกนั่นเอง